Fælles faciliteter

Lupinens beboere nyder godt af en række fælles faciliteter. Vi har f.eks. fælleshus med plads og udstyr til 35 spisende gæster samt værksted med et godt udvalg af værktøj og haveredskaber.


Fælleshus


Legeplads


Værksted


Carporte/ MC-parkering/ Vaskeplads


Petanquebane


Cykelskur