Fælles faciliteter | A/B Lupinen

A/B Lupinen

Fælles faciliteter

Lupinens beboere nyder godt af en række fælles faciliteter. Vi har f.eks. fælleshus med plads og udstyr til 35 spisende gæster samt værksted med et godt udvalg af værktøj og haveredskaber.

Fælleshus
Legeplads
Værksted
Carporte/ MC-parkering/ Vaskeplads
Petanquebane
Cykelskur